Intregul continut al acestui site este proprietatea EXPERT ONE RESEARCH si/sau a furnizorilor sai. Dreptul de autor, marcile inregistrate si alte drepturi de proprietate intelectuala protejeaza continutul siteului.


Datele si informatiile prezentate in site-ul EXPERT ONE RESEARCH sunt numai in scopuri informative. EXPERT ONE RESEARCH isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in orice moment si fara preaviz.


Continutul acestui site nu poate fi reprodus, modificat, transferat sub nici o forma si folosind orice tip de mijloace, nu poate fi utilizat pentru a crea materiale derivate din acestea fara acordul prealabil in scris al SC EXPERT ONE RESEARCH SRL si al partenerilor sai.


Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site web, cu exceptia detinatorului sau legal - EXPERT ONE RESEARCH, precum si realizarea de link-uri, fara acordul prealabil al EXPERT ONE RESEARCH, da dreptul unilateral si neechivoc ca EXPERT ONE RESEARCH sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.


Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastra pe care le transmiteti prin intermediul siteului EXPERT ONE RESEARCH, prin posta electronica sau prin alta modalitate vor fi folosite in conformitate cu Politica de Confidentialitate. SC EXPERT ONE RESEARCH SRL poate, in orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca aceste Conditii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteti obligat sa respectati oricare si toate astfel de revizuiri si de aceea va trebui sa vizitati aceasta pagina a site-ului nostru in mod periodic pentru a lua la cunostinta Conditiile de Utilizare actualizate.


Utilizati acest site pe propria responsabilitate. Nici compania SC EXPERT ONE RESEARCH SRL, nici partenerii, furnizorii, directorii sau managerii, nici agentii sai sau tertii implicati in crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a continutului indiferent daca se realizeaza pe baza unui contract, responsabilitate stricta sau alta modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.


Aceste Conditii de Utilizare si utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi in legatura cu prevederile Conditiilor de Utilizare si/sau continutul site-ului sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare si/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.